وضعیت کوه

وضعیت کوه

وضعیت کوه یا Tadasana یک آسانای ایسناده ی متداول در یوگا مدرن به عنوان ورزش است ؛ در متون هاتا یوگا قرون وسطی توصیف نشده است. وضعیت کوه پایه و اساس چندین آسانای ایستاده دیگر است.

فواید

وضعیت استقرار بدن را بهبود می بخشد. ران ها ، زانوها و مچ پا را تقویت می کند. سینه های شکم و باسن. سیاتیک را تسکین می دهد. کف پای صاف را کاهش می دهد.

۰

حرکت رقصنده

حرکت رقصنده

حرکت رقصنده یا Natarajasana یک آسانای ایستاده ، تعادلی، خمیده در یوگا مدرن به عنوان ورزش است. این حرکت برگرفته از نوعی رقص کلاسیک هندی بهاراتناتیم است که در مجسمه های معبد در معبد ناتاراجا ، چیدامبارام به تصویر کشیده شده است.

فواید

شانه ها ، سینه ، ران ها ، کشاله ران و شکم را می کشد. پاها و مچ پا را تقویت می کند. تعادل را بهبود می بخشد.

۰

حرکت جنگجوی چرخیده

حرکت جنگجوی چرخیده یا Utthita Parsvakonasana یک آسانا در یوگا مدرن به عنوان ورزش است. از بسیاری از گروه های مهم عضلانی شامل: پا ، مچ پا ، کشاله ران ، قفسه سینه ، ریه ها ، شانه ها ، ستون فقرات و شکم، استفاده می کند.

مزایا

قسمت تحتانی کمر و دستگاه های هضم کننده و حیاتی میانی بدن را می پیچاند. سینه را باز می کند. عضلات جزئی پکتورالیس را دراز می کند.

۰