پرانایاما


پرانایاما یکی از مهمترین تمرینات در تمام اشکال یوگا است.یوگی با تمرینات پرانایاما قدرت کنترل سیستم عصبی خود را کسب کرده و به تدریج پرانا یا همان انرژی حیاتی و قدرت ذهن را به دست میگیرد. که تمامی اینها با عمل تنفس صحیح میسر میشود.
ادامه ?????

۰

1 دیدگاه دربارهٔ «پرانایاما»

دیدگاهتان را بنویسید