درباره مربیان

اسامی مربیان تولدی دیگر

در این بخش جهت آشنایی بیشتر با مربیان می‌توانید اسامی مربیان به همراه سبک یوگا مطالعه کنید.
اسامی مربیان 
نازنین جنانی
مریم طوسی
پریسا قهرمانی
فاطمه جهانگشایی
مریم زرگریان
محبوبه آستانه
عالیه صمدیپیلاتس
افسانه رضایی
سبک آیینگر
مژگان فروردینسبک آیینگر
مهین زحمتکشسبک انتگرال
شهلا مرواریدسبک ساتیاناندا
مهدی اشرف زادهمربی آقایان
آیدا جوادیمربی کودکان
آنیتا عباس زادهیوگای بارداری
۰

دیدگاهتان را بنویسید