حرکت کمند

حرکت کمند

حرکت کمند یا Pasasana یک آسانا در یوگای مدرن به عنوان ورزش است.

فواید

بازوها ، مچ و مچ پا را تقویت می کند. قسمت پشتی را امتداد می دهد. عضلات شکم را تقویت می کند.

۰

دیدگاهتان را بنویسید