تماس با ما

تـــــماس با آکادمــــی یـــــوگا

-در صورت نیاز به وسایل یوگایی می توانید از راهنمایی های مرکز استفاه نمایید.
– بی شک یکی از آثار و تبعات یوگا ظهور خلاقیت های هنری است،مرکز با ایجاد بستری مناسب،امکان ارائه آثار هنری شما عزیزان را میسر خوهد ساخت.
– درصورت پیوستن به اعضای انجمن تولدی دیگر می توانید از تمامی فعالیت های مجموعه در زمان مناسب اطلاع حاصل نمایید.
– با پیوستن به اعضا خیریه تولدی دیگر و کمک های مالی و معنوی خود، شادی را به زندگی خود هدیه کنید.
– بزودی مرکز شما عزیزان را در جریان اطلاعات جدی و مباحث علمی یوگا در نشریه داخلی مرکز قرار خواهد داد.
مشهد ، خیابان بزرگمهر، بزرگمهر شمالی۴، پلاک ۴۴
تلفن : ۷۶۱۲۸۲۹-۰۵۱۳

www.yoga-rebirth.com

telegram Channel: http://t.me/Yoga_rebirth

دنبال کنید

    ۰