مادران ورزشکار؛ نوزادان باهوش


نتایج یک مطالعه روی نوزادان متولد شده از زنانی که در طول دوره بارداری به طور پیوسته فعالیت ورزشی انجام می دادند، این مطالعه نشان داد نوزادان این زنان از سایر کودکان باهوش تر بودند و آمادگی قلبی عروقی بالاتری داشتند.
بهترین فعالیت های ورزشی برای دوران بارداری انجام هر فعالیت ورزشی با شدت متوسط مانند شنا، یوگا، پیاده روی  وپیلاتس مفید است.پیلاتس و یوگا رامیتوان ازهفته ۱۲تازمان زایمان بدون هیچ مشکلی انجام شود.
کم تحرکی در هر دوره زندگی به ویژه دوره های خاص زندگی زنان مانند بلوغ، بارداری، شیردهی و یائسگی با پیامدهای منفی زیادی همراه است

 

+ هیچ نظری وجود ندارد

افزودن