مقالات آموزشی

دسته بندی

یوگى کيست؟

یوگى کسى است که وجود خود را فتح کند. کسى که آرامش درونى او را، سرما و گرما، اندوه و شادى، احترام و توهين نتواند برهم زند، کسى که هستى اش..

ادامه مطلب

افزایش طول عمر با یوگا

افرادی که به طور مداوم ورزش یوگا  كار می کنند، انرژی، قدرت بدنی و تحمل بیشتری دارند. مدت کمی بعد از آغاز تمرینات این انرژی بیشتر را در..

ادامه مطلب

یوگا و تاثیرات بیوشیمیایی

یوگا تنفس را بهبود می بخشد
به دلیل تنفس عمیق در حین تمرینات یوگا، ظرفیت ریه و توانایی ورزش افزایش می یابد، اثرات آدرنالین (هورمون استرس)..

ادامه مطلب

پنج شاخه ی کریا یوگا

پنج شاخه ی کریا یوگا شامل : هاتا یوگا، کندالینی یوگا و پرانایاما، دهیانا (تمرینات مراقبه)، مانترا یوگا، بهاکتی یوگا در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.

0
ادامه مطلب

یوگاتراپی چیست؟

یوگاتراپی:

یوگا تراپی، یکی از روشهای طب کل نگر است ٬ دیدگاه و فلسفه کل نگری همانند علم دیگر بر اثر مطالعه ٬ تحقیق و دریافت روشن ضمیران ٬..

ادامه مطلب

پاوان موکت آسانا


تمرین های پاوان موکت آسانا برای دست

۱٫ تمرین های پاوان موکت آسانا برای انگشتان دست ها :
در حالی که وزن را کاملاً بین دو پا تقسیم کرده..

ادامه مطلب